2017 Dijital Dünyasına Genel Bakış

2017

We Are Social ve Hootsuite’nin sunduğu 2017 Global İnceleme  Raporu’ndaki yeni Dijital ile dünya nüfusunun yarısından fazlasının interneti kullandığını ortaya koyan veriler yayınlandı.

Bugün, internet her şey için önemli bir kilometre taşı oldu .

2017 Global İnceleme  Raporu’ndaki bulgular işletmeler, hükümetler ve genel olarak toplum için heyecan verici etkilere sahip ancak dijital bağlantının tüm dünyadaki insanların hayatlarını değiştirdiği de gözler önünde.

Tim Berners-Lee’nin ‘ World Wide Web’i halka açık hale getirmesinden bu yana sadece 25 yıl geçti , ancak internet günümüzde dünya nüfusunun çoğunun günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Sadece hızla büyüyen internet değil; Bu yılın Global Digital raporunun bir parçası olarak, aşağıda sayılan önemli dönüm noktalarını belirledik:

 • Dünyanın yarısından çoğu artık bir akıllı telefon kullanıyor;
 • Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisinde şu anda bir cep telefonu var;
 • Dünyanın web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonlarından geliyor;
 • Dünyanın dört bir yanındaki mobil bağlantıların yarısından çoğu artık ‘genişbant’;
 • Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası son 30 gün içinde alışveriş yaptı.

Genel Bakış

Dijital dünya, 2015’e kıyasla neredeyse tüm önemli göstergelerde hızlanan değişim hızı ile 2016’da muazzam bir büyüme yaşadı

 • 2017’de küresel internet kullanıcısı nüfusun % 50’sine erişti 77 milyar.
 • 2017’de küresel sosyal medya kullanıcısı, nüfusun % 37’sine erişti 80 milyar. 
 • 2017’de küresel mobil kullanıcı sayısı, nüfusun % 66’sına erişti 92 milyar.
 • 2017’de küresel mobil sosyal medya kullanıcısı sayısı, nüfusun % 34’üne erişti 56 milyar.
 • 2017’de küresel e-ticaret kullanıcısı, sayısı nüfusun % 22’sine erişti 61 milyar.
 • İnternet kullanıcıları 2016’da % 10 büyürken 2015’e göre 354 milyon artış gösterdi;
 • Son 12 ay içinde; mobil kullanıcıları % 5 büyüdü. 222 milyon 
 • Mobil sosyal medya kullanıcıları 2016’da 581 milyon artarak% 30 büyüdü

Bölgesel Genel Bakış

Afrika: Dünyadaki en hızlı büyüyen 10 internet popülasyonunun 7’si Afrika’da ve geçen yıl bildirdiğimiz sayılara kıyasla Etiyopya’da üç kat fazla bildirilen kullanıcı sayısı var. Yine de, Afrika genelinde mobil sosyal medya kullanımının 2016’da yaklaşık % 50 oranında artmasına rağmen, bölgede sadece nüfusun % 12’lik kısmı bu gelişim içerisine dahil olmuştur. Kısacası büyümek için daha fazla alan ve zaman var.

Amerika, son 12 ay içinde bazı etkileyici kazançlar kaydetti ve 53 milyon yeni internet kullanıcısı bölgesel penetrasyonda yıllık % 8’lik bir artış sağladı. Bu büyümenin büyük kısmı Orta ve Güney Amerika’dan geldi – belki de Kuzey Amerika’da mevcut yüksek oranlardaki nüfuz oranı göz önüne alındığında şaşırtıcı değil.

Asya Pasifik‘teki dijital büyüme, önceki 12 aylık döneme kıyasla hızlandı ve internet kullanıcıları, yıllık 1,9 milyarı geçerek % 15 arttı.

Avrupa, 2016’da dünyanın diğer bölgelerine kıyasla biraz yavaş dijital büyüme kaydetti, ancak bölge iyi kurmuş bir üs inşa ediyor, bu yüzden belki şaşırtıcı değil. İnternet kullanıcıları hala 21 milyon artarak 637 milyona ulaştı ve % 3’lük bir büyüme kaydetti. Avrupa’daki sosyal medya kullanımı, kıta da 400 milyon toplam kullanıcıyı geçmek için % 5 artarken, mobil sosyal medya, 2016 raporumuza kıyasla % 11 arttı. Bölgedeki 340 milyon kişi, her ay mobil cihazlarla sosyal medya kullanıyor. 

Ortadoğu, tüm önemli göstergeler etkileyici bir büyüme gösteren bu yılki büyüme sıralamasında en üst sırada yer aldı. İnternet kullanıcıları, yıllık bazda % 15 artarken, bölge toplamı hızla 150 milyona yaklaşıyor. Sosyal medya kullanımının toplamı, son 12 ayda % 47 oranında inanılmaz bir artış gösterdi; mobil sosyal medya % 44 arttı. Her iki temel sosyal göstergeye nüfuz oranı % 40’ın altında kalıyor, bu nedenle 2017’de daha etkileyici bir büyüme için yeterli alan var.

Kaynak: Daha fazlası için; We Are Social, Hootsuite

The following two tabs change content below.
1995 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Aksaray Üniversite'sin de Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

Latest posts by umtbngl (see all)

Bir Cevap Yazın