Sokrates O Büyük İnsan

Jacques-Louis David'in Sokrates'in Ölümü adlı yapıtı (1787).

SokratesFelsefi uğraşları yüzünden ölüme terkedilen Antik Yunan’da yaşamış az konuşan sorularıyla herkesi alt etmeyi başarmış büyük bir zattır.

Sokrates, bilgi temeline oturtulan bir ahlak sistemini savunmaktadır.

Ahlaki sapmalardan bilgisizlik sorumluydu, öyleyse iyilikle bilgililik ve bilgelik özdeşmeliydi.

Sokrates ben ne biliyorum?  sorusunu sorardı.

Herkes ona bir şeyler danışırdı ama o sürekli “ben hiçbir şey bilmediğimi biliyorum” derdi. Çok mütevazı adamdı.

Sokrates, hiçbir şeyi bilmediğinin bilincindedir, “Benim saygınlığım, ne denli az bildiğimi bilmekten kaynaklanmaktadır”

Sokrates’e göre; konuşmacının erdemi, doğru söylemek; yargıcın erdemi ise, söylenenlerin doğru olup olmadığına bakmaktır, konuşma biçiminden etkilenmek değildir

Sokrates’e göre, savunma yapmak, yasanın buyruğuna uymaktır ve görevdir. Bu görevden kaçınılmaz.

Sokrates, haksızlığa ortak olmaktansa yasanın ve doğruluğun yanında yer almayı göze almıştır.

Sokrates demokrasiyi savunmuştur.

İnsanlar arasında en iyi şeyler, yalnızca erdem ve adalet değil, kurumlar ve yasalardır. Kendisinin ise bu yasaların değil, insanların kurbanı olduğunu söylemiştir.

Çağdaş uygarlığın temelinde Sokrates’in «bilgiden kuşkulan, kendini bil» buyruğu ile «Sokrates’in Savunması» yatar.

Sokrates, yalnızca düzeni değil, tanınmış/tanınmamış insanları da açmaza düşüren biriydi.

Sokratese göre, her şeyi bildiğini sananların çelişkilerini ve bilgisizliklerini, onları açmazlara düşürerek ortaya koyuyordu.  Böylece, yalnızca sanılar, önyargılar değil, onlarla birlikte yalancı şöhretler de yıkılıyordu, bu da düşman sayısını çoğaltıyordu.

Düşman sayısı çoğaldıkça ölüme bir adım daha yaklaşmıştır.

Ölüm konusuna gelince, o bilinmeyendir. Eğer o bir hiçlik, bilinçsizlik, deliksiz ve düşsüz uyku ise ne iyi uykudur.» diye ifade etmiştir

Adalet önünde, ölümden değil, haksızlık yapmaktan korkmak gerekir.

Jacques-Louis David’in Sokrates’in Ölümü adlı yapıtı (1787).

Son olarak Sokrates…

Yargılandığı mahkemede 500 kişilik bir jüri vardı ve 30 oy farkla mahkûm oldu.

Gençleri ayartmak ve devlet tanrılarına bilmem ne yapmak gibi suçlardan mahkum oldu. Kaçmasını söyleyen üç oğlu ve birkaç dostuna karşı çıktı. Ölmesi için getirilen zehri kendisi alıp içti. Kalkıp biraz yürüdü. Önce ayakları uyuştu. Oturdu. Zehri getiren görevli bacaklarına cimdik attığında hissetmedi. Uzanırken dostu Crito’ya –”Asclepius’a bir horoz borcumuz var, ödemeyi unutmayın” dedi. Zehir vücudunu iyice etkiledi.

Sonra da hep yaşadı.

Sokrates’in Savunması Pdf olarak özeti: dicle.edu.tr/Contents/c5999158-7fca-4e02-81d3-061da8132dd1.pdf

The following two tabs change content below.
1995 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Aksaray Üniversite'sin de Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

Latest posts by umtbngl (see all)

One thought on “Sokrates O Büyük İnsan

Bir Cevap Yazın