TürkBirDev Nedir?

7 Bağımsız Türk Devlet'ini simgeleyen bayrak.

TürkBirDev Nedir?

TürkBirDev, özetle, 7 bağımsız Türk devleti arasında gerekli ve gerçekleştirilebilir bir Türk Birliğidir. Burada ayrıca TürkBirDev’in üç ilkesinden de söz etmek yararlı olur.

  • TürkBirDev; Hiçbir partiye bağlı değildir, ama her partiden insan içerir.
  • Hiçbir gruba veya topluluğa bağlı değildir ama her gruba ve topluluğa açıktır.
  • Bir dernek değildir; Vatan ve Millet için çalışan her kişi, kuruluş ve derneklerin daha başarılı olabilmeleri için katkıda bulunmayı amaçlayan bir düşünce topluluğudur.

Hangi İhtiyaçtan Doğdu?

Sorunlarımıza gerçek ve kalıcı bir çözüm arayışından ve güç gereksiniminden doğmuştur. Günümüz dünyasında ‘GÜÇLÜ’ olmanın BİRLİK kurabilmek ile mümkün olduğu apaçık bir şekilde görülmektedir. Birlik kurabilen ülkeler arasındaki işbirliği sayesinde ortak çıkarlar daha iyi korunabilmekte ve tehditlere karşı savunma gücü de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Birlik kurabilen ülkeler bu güçleriyle birliğe dâhil olmayan Ülkerleri ilgilendiren konularda söz sahibi gibi davranıp onların gelişimini baltalayabilmektedir.

Dünyada 250 Milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Gerek Avrupa Birliği gerekse de Arap Birliğinde olan ülkelerde farklı uluslar vardır. Oysa Türk dünyası için durum bundan daha da avantajlıdır. Özellikle Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk cumhuriyetleri güç dengelerinde söz sahibi oldular. Ancak bu söz sahipliğinin güce dönüşmesi için uygun bir platforma taşınması ve birlikte hareket edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Amaçları Nelerdir?

Uluslararası siyasette Türkiye ve diğer 6 bağımsız Türk Devleti egemen güçler tarafından içerden ve dışarıdan birçok yöne çekilmeye çalışılmaktadır. Sadece bu gerçek bile göz önünde bulundurulduğunda Türk Birliği gerekli ve gerçekleştirilebilir bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır.

Amacımız öncelikle bu konuda bir farkındalık yaratmak, insanları bilinçlendirerek, ses getirecek çalışmalar yapmak ve kamuoyu oluşturmaktır. Buna müteakip gerekli zemin ve şartları hazırlayarak devlet yetkililerinin bir masa etrafına oturup Türk Birliğini müzakere etmelerini sağlamaktır.

Nereler de ve hangi ülkelerde örgütleniyorsunuz?

Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, K.K.T.C., Özbekistan, Türkmenistan’da yapılanma çalışmalarımız var.

Neden TürkBirDev?

Çünkü;

Gereklidir

Gerçekleştirilebilirdir.

Türkiye ve diğer Türk Devletleri su an kritik bir geçiş süreci içindedirler. Yedi bağımsız Türk devleti, diş ve iç güçler tarafından, bir-çok yöne çekilmeye çalışılırken, “en doğru olan” bir kurtuluş yolu aramaktadırlar. Bizler inanıyoruz ki, “en doğru yol” Türk Birliği yoludur.

Türk Birliği, sadece Türk milleti için değil, ayni zamanda kalıcı bir dünya barısı için de gereklidir. Öyle ki Türk Dünyası dört büyük imparatorluk haline gelmiş veya gelmekte olan, ekonomik güçler tarafından sarılmıştır; batımızda AB imparatorluğu, kuzeyimizde Rusya imparatorluğu, doğumuzda Cin İmparatorluğu ve güneyimizde (bizim bir kısmımızın da içinde olduğu) Amerikan imparatorluğudur.

Bu tabloyu göz önünde bulundurarak, su an başlamak koşulu ile gelecek on yıl içinde;

Ya, önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirebileceğiz ve AB modeline yakın, kendimize özgü bir Türk Birliğini gerçekleştirebileceğiz;

Ya da, bazı sınırlarımız fiziken ve diğerleri nüfuzen yeniden çizilecek ve Türk Dünyası değişik güçlerin etkisi ve yönetimi altına girecektir ki, bu Türk dünyası için hazin bir kayıp olduğu kadar, dünya barısı içinde büyük bir tehlike oluşturacaktır. Öyle ki, Türk Birliği’nin gerçekleşemediği bir coğrafyada, bu dört ekonomik gücün, sınırları ve milli çıkarları karşı-karşıya gelmiş olması ile ikili bir kutuplaşma ortaya çıkacaktır.

Neden Gerçekleştirilmelidir?

Türk Birliği, AB için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Türk Birliği, Türk milletinin “milli” meselesi olan Kıbrıs, ege adaları, Bati Trakya, sözde ermeni soykırımı, Karabağ, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve Kürt sorunları gibi birçok meseleyi, Türk Ulusunun lehinde çözüme kavuşturacak bir formüldür.

Ekonomik ve Askeri güçlerimizin birleşmesi ile oluşacak kaynak ve tasarruflardan elde edilen imkânlarla ortak iç sorunlarımız olan yüksek işsizlik, eğitimsizlik oranları kısa bir sure içinde aşağı rakamlara çekilebilecektir; hammaddelerimiz Türk Birliği içinde islenebilecek ve üretici durumuna gelinebilecektir; diş borçlar ödenebilecek ve IMF ve diş ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden kurtulunabilecektir.

Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan toprakları ile Türk Birliği, gerçekleşme aşamasında olan 4 imparatorluk(!) arasında güç dengelerini sağlayacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır.

Gerçekleştirilebilir-dir!

7 Türk Devleti kendi hür iradeleri ile bir araya gelebilecek, bir Ortaklık Belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Bu hür iradenin ortaya çıkabilmesi ve eyleme dönüşebilmesi için, hâlihazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve ülkeyi yöneten devlet adamlarının kararlılığı veya tabandan, halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi gerekmektedir.

MÜZAKERE MADDELERİ

  1. Vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı;
  2. Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti;
  3. Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti;
  4. İktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme;
  5. Ortak diş siyaset ve güvenlik;
  6. Ortak savunma sanayi ve ordusu;
  7. Bir “Merkez Bankası”nın oluşturulması

Yeniden kurtuluş için biz de varız diyorsanız; aşağıdaki iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

bilgi@turkbirdev.info veya TürkBirDev İletişim adresinden iletişime geçiniz, il sorumlusu arkadaşlarımız sizi arasın.

Aynı zamanda TürkBirDev sosyal medya hesaplarını da takip ederek katkı sağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TürkBirDev il sorumlu arkadaşlarımızla iletişime geçip bu hareketin içinde yer alabilirsiniz.

İl Sorumluları ve Listesi için tıkla!

TurkBirDev; SAH ve MAT, Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle

Kaynak:TürkBirDev

The following two tabs change content below.
1995 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Aksaray Üniversite'sin de Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

Latest posts by umtbngl (see all)

3 thoughts on “TürkBirDev Nedir?

Bir Cevap Yazın