UX Tasarım Kullanımı Hikayeleri

user-experience

Kullanıcı hikayesi nedir?

Yerli Amerikalı bir atasözü derki “Tek bir hikâye anlatmak için binlerce ses gerekiyor” Kullanıcı hikâyesinde de birçok (hatta binlerce) kullanıcının sesine kulak veriliyor, temel ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor ve hikayeye dönüştürülüyor.

Şimdi, bir kullanıcı hikâyesi örneği ile başlayalım. Öncelikle kullanıcının kısa bir açıklamasına ve temel gereksinimine yer verelim.

“Bir film  atılımcısı olarak akıllı telefonumdaki yerel tiyatrolarda yaklaşmakta olan etkinlikler ve gösterilerle ilgili tüm bilgileri almak istiyorum, böylece web sitelerini tek tek kontrol etmek zorunda değilim” dedi.”

Hikayenin bir kullanıcının bakış açısıyla ve kendi sözleriyle anlatıldığına dikkat edin. Bu önemli bir nokta, çünkü kullanıcı hikâyeleri kullanıcının sorununu gördüğü şekilde yansıtıyor. Kullanıcı hikayeleri, bir kullanıcı kimliği profilinde olabilir.

Özetlemek gerekirse, kullanıcı hikâyelerinin üç ana özelliği olmalıdır:

  • Kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Kullanıcı hikâyeleri, kullanıcıların bilgilerini, geçmişini, fikirlerini ve motivasyonlarını konu almaz bunlar hakkında bilgi toplamaz.
  • Kullanıcı hikâyeleriyle kullanıcı türünü tanımlayın. Yukarıda örnek kullanıcı hikâyede mesela, açıkça “Bir film atılımcısı” olarak kullanıcıyı tanımlayabiliriz.
  • Kullanıcı hikâyeleri, ürünümüzün çözmesi gereken asıl, temel problemler üzerine vurgu yapar ve ana ihtiyacı belirler. Örneğimizde “yerel tiyatrolarda yaklaşmakta olan etkinlikler ve gösterilerle ilgili tüm bilgileri al…” tanımlamaktadır.

Kullanıcı senaryosu nedir?

Kullanıcı senaryosu, kullanıcıların ürün ile arasındaki ilişikliyi tanımlayan ve daha önemlisi de bu ürünü neden kullandıklarını anlatan detaylı açıklamaların bulunduğu kısım olarak kabul edilir.

Bu yapacağınız açıklama Ürün ve kullanıcı deneyimiyle alakalı bilgiler içermesi gerekir.  Kullanıcı senaryoları web sitenizi ziyaret eden ya da ürünü kullanmak için kullanıcının motivasyon ve temel amacının ana hatlarını belirler.

Mükemmel bir kullanıcı senaryosu, ürünün kullanıldığı içeriği açıkça tanımlamalıdır. Senaryomuz da ürünümüzü kullanmak isteyen kullanıcılar için şu soruların cevabı çok önemlidir.

  • Ürünümüzün kullanıcısı kim ?
  • Bu kullanıcı ürünümüz ile ne gerçekleştirmek istiyor?
  • Bu kullanıcı, hedeflerine nasıl ulaşacak?
  • Bu kullanıcı neden diğer ürün seçeneklerimiz mevcut durumdayken bunu seçiyor?

Kullanıcı senaryolarını olabildiğince gerçeğe yakın tutmak ve tipik bir kullanıcının konuşacağı ifadeleri kullanmak en iyisidir.

Tabii ki de kullanıcı hikâyeleri ve senaryolar arasında bir takım farklılıklar var, fakat her ikisi de UX tasarımında kullanılmaktadır.
user-stories-ux

Kullanıcı öyküleri ve senaryoları UX tasarımından nasıl yararlanabilir?

Kullanıcı hikâyeleri ve senaryolarının oluşturulmasının başlıca faydası, kullanıcıyı daima tasarım ve geliştirme sürecinin merkezinde tutmasıdır. Bu iki araç hem tasarımcıları hem de geliştiricileri anlamak ve tüm teknik şartları uygulamak için kolay bir yöntemdir. Büyük resmi görmemize olanak sağlar.

Kullanıcı hikâyeleri, tipik bir kullanıcının ulaşmak istediği hedefi ve ürünün ne tür bir beklentiye sahip olduğunu açıkça tarif ettiğinden, UX Tasarımcısı, proje süresince projeye dair zorlukları ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek için gereken zamana ilişkin doğru tahminler verebilir.

Öte yandan, kullanıcı senaryoları, kullanıcının ürünle etkileşimine ilişkin her türlü ayrıntıyı içermekte ve bu nedenle gereksinim bulma işlemlerinde oldukça yararlıdır.  Aslında iyi bir kullanıcı senaryosu tipik bir kullanıcının hedefine gideceği yolu özetlemesidir. Bu hedefe gidilen yolda tasarım ile duyguları ortaya çıkarmak gerekir. Görev ve teknik gereksinimlere odaklandıktan sonra kullanıcıyı heyecanlandıracak konu hakkında daha çok bilgi verilmelidir.

 

Kullanıcı senaryoları da deneyim haritalama için temel oluşturmaktadır. Aslında bazen bir senaryo bir storyboard veya bir haritanın kendisi de hikâye olarak temsil edilebilir. Görsel hikâye anlatımı günümüzde her şeyin üstesinden geldiğinden, UX tasarımcıları gibi, bu yol haritalarını desteklemek için iyi hazırlanmış senaryolara ihtiyacınız olmalı.

Sonuç olarak, tipik son kullanıcı hakkında çok sayıda veriye sahip olmak her zaman iyidir, özellikle bu bilgileri UX tasarım süreci için anlamlı ve kullanışlı bir hale getirebilirseniz. Kullanıcı hikâyeleri ve senaryoları, yalnızca tasarım sürecini arttırmakla kalmayıp, geliştirme ekibinin bu veya bu özelliği kodlayan nedenini daha iyi anlamalarına yardımcı olan çok güçlü bir UX araştırma aracı görevi görür. İyi hazırlanmış bir kullanıcı hikâyesi, herhangi bir UX tasarım projesinin iskeletidir; senaryolar ise kaslardır.

Kısacası: Kullanıcı Hikayeleri ve Kullanıcı Senaryoları kullanıcının sorununu, başarıyla çözen ve bir memnuniyet hissi uyandıran güçlü bir ürün oluşturmaya yardımcı olurlar.

Son olarak dünya da bu işi en iyi  şekilde yapan bir ajans varsa o da Sherpa Dijital’dir.

The following two tabs change content below.
1995 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Aksaray Üniversite'sin de Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

Latest posts by umtbngl (see all)

Bir Cevap Yazın