Vize Final Hesaplaması – C# Console Application

Vize ve Final Notu Girilen Öğrencinin Ekrana “Kaldı” veya “Geçti” durumunu gösterir.
Vize ve Final Notu Girilen Öğrencinin Ekrana “Kaldı” veya “Geçti” durumunu gösterir.

Şimdi başlayalım Vize Final Hesaplaması – C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// not girişi , %40vize , %60 final
double vize, final,ort;

Console.WriteLine(“Vize Notunu Giriniz..:”);

vize = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“\nFinal Notunu Giriniz..:”);

final = double.Parse(Console.ReadLine());

ort = (vize * 0.4 + final * 0.6);

Console.WriteLine(“\nNot Ortalamanız : ” + ort);

if (ort < 50)
http://www.umutbingol.net/{
Console.WriteLine(“\nKaldınız”);
}
else if (ort >= 50)
{
Console.WriteLine(“\nGeçtiniz”);
}

Console.ReadLine();

}
}
}

The following two tabs change content below.
1995 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Aksaray Üniversite'sin de Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

Latest posts by umtbngl (see all)

Bir Cevap Yazın